Menu Zamknij

Warunki odbioru

Warunki odbiorowe złomu

1. Jakość:

wg PN 85/H-15000 i Warunków odbiorowych obowiązujących w FerroKrak Sp. z o.o. 

2. Ilość:
wg możliwości pozyskania do rozliczenia przyjmuje się wagę stwierdzoną u odbiorcy

3. Ceny:
obowiązujące wg cennika na stronie www.ferrokrak.pl

4. Płatność:
gotówka / lub przelew do 7 dni od daty wystawienia faktury VAT, po wcześniejszym przekazaniu dokumentów : zaświadczenie o nadaniu nr Regon , NIP, odpis z KRS , zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki złomem.

5. Pozostałe:
złom nie może zawierać substancji niebezpiecznych dla środowiska , materiałów wybuchowych i radioaktywnych , metali nieżelaznych, pojemników zamkniętych oraz nie pochodzi z kradzieży, kara za znaleziony w złomie element niebezpieczny wynosi 200,00 zł.