Ankieta satysfakcji Klienta

DS/12
Szanowni Państwo!
W trosce o zapewnienie właściwej jakości dostarczanych wyrobów chcemy poznać Państwa opinię dotyczącą dotychczasowej współpracy. Zapewniamy, iż dokonana przez Państwa ocena zostanie wykorzystana do podjęcia działań mających na celu spełnienie oczekiwań Państwa i innych Klientów.
Prezes Karol Bańbuła


1. Źródła informacji o naszej firmie i wyrobach.
internet
kooperanci
prasa
katalogi
spotkania branżowe
telefon/fax
znajomi
reklama

2. Terminowość realizacji zamówień.
Bardzo dobra
Zła
Dobra
Bardzo zła
Poprawna

3. Dokumentacja towarzysząca dostawie (kompletność, czytelność).
Bardzo dobra
Zła
Dobra
Bardzo zła
Poprawna

4. Parametry jakościowe dostawy.
Bardzo dobre
Złe
Dobre
Bardzo złe
Poprawne

5. Współpraca w trakcie realizacji usługi.
Bardzo dobra
Zła
Dobra
Bardzo zła
Poprawna

6. Reakcja na Państwa uwagi, zastrzeżenia, sugestie.
Bardzo dobra
Zła
Dobra
Bardzo zła
Poprawna

7. Kompetencje personelu.
Bardzo wysokie
Słabe
Wysokie
Bardzo słabe
Przeciętne

8. Informacje dodatkowe


Nazwa Firmy udzielającej odpowiedzi:

Stanowisko osoby udzielającej odpowiedzi:

Imię i Nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Data:
Dziękujemy za poświecony czas i przedstawione opinie.